Doelstellingen

Doelstellingen van het Limburgs Fanfare Orkest

De hoofdpijlers van Stichting Limburgs Fanfare Orkest zijn talentontwikkeling, innovatie, verrijking van de fanfareliteratuur, ambassadeur van en voor Limburg, regionale, Euregionale en (inter)nationale samenwerking en cultureel erfgoed. Op deze pagina worden de zes pijlers nader toegelicht.

Talentontwikkeling

Het Limburgs Fanfare Orkest streeft ernaar om haar muzikanten een extra podium te bieden naast hun eigen vereniging en hun verdere muzikale ontwikkeling te stimuleren. Muzikanten nemen ervaringen opgedaan bij het LFO weer mee naar hun eigen vereniging, hetgeen de plaatselijke verenigingen ten goede komt. Het LFO stimuleert talentontwikkeling onder haar muzikanten door:

  • Het aanbieden van meer uitdagend repertoire
    Bij het Limburgs Fanfare Orkest komen stukken op de lessenaar die niet voor elke lokale vereniging speelbaar zijn. Zo speelden we in november 2017 bijvoorbeeld het uitdagende en zeer indrukwekkende werk “A Brussels Requiem” van Bert Appermont. Bekijk en beluister de uitvoering hier.
  • Het aantrekken van topdirigenten en topsolisten
    Het LFO werkt graag samen met (inter)nationale topdirigenten en -solisten om projecten mogelijk te maken die zowel voor de muzikanten als het publiek interessant zijn. We vragen topdirigenten om zowel de individuele speler als het hele orkest naar een hoger plan te tillen. Topsolisten brengen spectaculaire composities ten gehore met het Limburgs Fanfare Orkest, hetgeen de muzikanten stimuleert om zich verder te blijven ontwikkelen.
  • Het bieden van interessante podia in binnen- en buitenland
    Het Limburgs Fanfare Orkest concerteert op bijzondere locaties in binnen- en buitenland: denk aan grote concertzalen zoals de Kursaal te Oostende (België) of het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Maar ook buiten de concertzalen is het LFO te vinden: zo heeft het orkest gespeeld op een drijvend ponton op de Maas en in de kathedraal van Roermond. Het spelen op dergelijke interessante podia stimuleert de muzikanten hun beste beentje voor te zetten.

Het Limburgs Fanfare Orkest stimuleert niet alleen haar eigen muzikanten, maar alle bespelers van fanfare-instrumenten in Limburg, om zich muzikaal verder te ontwikkelen. Het LFO organiseert talentontwikkelingsactiviteiten voor alle niveaus en leeftijden. Zo organiseren we play-ins voor jeugdige muzikanten, masterclasses voor gevorderde muzikanten en dirigenten, of workshops op alle niveaus. We selecteren jonge talenten om te soleren onder begeleiding van het Limburgs Fanfare Orkest.

Innovatie

Het Limburgs Fanfare Orkest staat garant voor innovatieve projecten en verrassende cross-overs. We zoeken de raakvlakken op met andere muziekstijlen, andere kunstvormen of zelfs andere sectoren. Innovatieve projecten uit het verleden zijn de productie Brel & Zonen, een wervelende theatershow rondom de legendarische Jacques Brel; Elements of Brass, een samenwerking met vier internationale solisten op trompet en bugel met zeer diverse muziekstijlen; en Een Lange Ontsnapping, een compositieopdracht waarbij op originele wijze alle ingrediënten van een wielerwedstrijd verweven zijn. Innovatie levert betoverende producties op die interessant blijven voor orkest en publiek, meerdere doelgroepen aanspreken en het wat stoffige imago van de fanfaremuziek laten verdwijnen.

Verrijking van de fanfareliteratuur

Door het geven van compositie- en arrangeeropdrachten werkt het Limburgs Fanfare Orkest mee aan de instandhouding en verrijking van het fanfarerepertoire. Dit repertoire moet verder uitgebreid worden om bij te dragen aan de fanfarecultuur die in Limburg en de rest van de Benelux zo belangrijk is. Uitvoeringen van onze projecten worden gepubliceerd op YouTube en worden daarmee wereldwijd toegankelijk.

Ambassadeur van en voor Limburg

Het Limburgs Fanfare Orkest is niet alleen actief binnen Limburg, maar ook in de rest van het land en zelfs buiten de landsgrenzen. Bij concerten buiten de provincie en internationale concertreizen naar bijvoorbeeld Italië maakt het publiek kennis met de muziek die voor Limburg zo belangrijk is. We dragen het ambassadeurschap van en voor Limburg graag uit.

Regionale,  Euregionale en (inter)nationale samenwerking

Regionale samenwerking is nodig om een goed contact te houden met de Limburgse verenigingen. Onze musici komen ten slotte uit deze verenigingen en wij willen een meerwaarde zijn voor deze orkesten. Daarom organiseren we ook concerten en andere activiteiten in samenwerking met deze verenigingen. Ook het contact met de provinciale muziekbond (LBM) is daarbij zeer belangrijk.

Het LFO kijkt ook over de grenzen voor samenwerkingsmogelijkheden. Ook met de muziekbonden in de Euregio hebben wij regelmatig contact.

Het LFO werkt nauw samen met diverse andere instellingen binnen en buiten het culturele veld. Deze samenwerkingsverbanden verschillen per project. Indien uw instelling wenst samen te werken met het Limburgs Fanfare Orkest, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Cultureel erfgoed

Het Limburgs Fanfare Orkest is het enige project-fanfareorkest in Limburg. Vergelijkbare orkesten op landelijk niveau zijn het Gelders Fanfare Orkest en het Frysk Fanfare Orkest.

Het LFO wil zich ervoor inzetten de fanfarecultuur te behouden en bij te dragen aan een verdere ‘internationalisering’ van deze orkestvorm. Wij hopen daarmee een belangrijke bouwsteen te zijn voor de toekomst van de blaasmuziek in het algemeen.