Raad van Toezicht

Alice Frijns-Stassen

Jos Gorren

Hans Kanters

Stichting Limburgs Fanfare Orkest past de 9 principes van de Culturele Governance Code als volgt toe:

Het bestuur van de stichting heeft gekozen voor een bestuur en een Raad van Toezicht model. Bestuur en Raad van Toezicht krijgen geen bezoldiging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, leeft wet- en regelgeving na, beheerst risico’s en geeft de Raad van Toezicht alle informatie die deze nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De Raad van Toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.