Sponsoren

Kijk ook eens op de sites van onze sponsoren!

U kunt natuurlijk ook een vrijwillige bijdrage storten op bankrekening 1377.45.591 t.n.v Stichting Limburgs Fanfare Orkest. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk!

Wilt u het LFO steunen? Word dan Vriend van het LFO.
Kijk hier voor meer informatie!